DAS
Deutsche Schule Budapest
1121 Budapest, Cinege út 8/C.
Tel.: +36-1-39191-00
Fax: +36-1-39191-10
sekretariat@deutscheschule.hu
 
Előkészítő

Tisztelt Szülők!

 

Köszönjük, hogy érdeklődnek a Deutsche Schule Budapest iránt, nagy szeretettel várjuk a negyedikes tanulókat a felvételin! Az alábbiakban vázoljuk iskolánk felvételi eljárását.

A Deutsche Schule Budapest magyar képzési ágára jelentkező tanulóknak az iskola sajátosságaira tekintettel a központi magyar nyelv és irodalom, továbbá matematika felvételi vizsga mellett német nyelvből is vizsgázniuk kell. A német vizsgán az a negyedik osztályos tanuló vehet részt, aki megírta a központi felvételi vizsgát is.

A német vizsgára való felkészülésre térítéses nyelvtanfolyamot indítunk iskolánk nyelvtanárai vezetésével 2017. szeptember 19-i kezdettel.

Jelentkezési lapok és vizsgák

 • A jelentkezési lapot a központi felvételi vizsgára 2017. december 8-ig kell leadni abban a gimnáziumban, ahol a tanuló a vizsgát meg kívánja írni.
  • A vizsga időpontja: 2018. jan. 20. 10:00 (pótidőpont: 2018. január 25. 14:00)
  • Az iskolánkban írt dolgozatokat a szülők 2018. január 30-án 8-16 óráig tekinthetik meg.
  • Az Értékelő lapok átadása 2018. február 6-án történik iskolánkban.
 • A német vizsgára való és a KIFIR-es jelentkezési lap beérkezési határideje: 2018. február 19.
  • A német vizsga célja a jelentkezők német nyelvtudásának, nyelvi kompetenciájának felmérése; anyaga az előkészítő tanfolyam tankönyvének 1-6. fejezetére épül (Planet Kursbuch 1 Hueber Verlag; ISBN: 978-3-19-001678-5)
  • Időpontja: 2018. február 20. 14:00 (2018. február 27. 14:00)
  • A vizsga helye: iskolánkban, külön beosztás szerint.
  • A tanulók a vizsgára diákigazolványt és íróeszközöket hozzanak.

A német vizsgára iskolánkban kell jelentkezni.

Iskolánk felvételi tájékoztatója (2017/18)

Kitöltendő dokumentumok:

1. Jelentkezési lap a központi felvételi vizsgára 2017

2. Jelentkezési lap a német vizsgára 2018 

→ Ezt a jelentkezési lapot iskolánkba kell eljuttatni.

3. KIFIR-es adatlapcsomag

Az adatlapcsomag tartalma:

    KIFIR-es jelentkezési lap (Középfokú Iskolák Felvételi Információs Rendszere)

→ A KIFIR-es jelentkezési lapot szintén iskolánkba kell eljuttatni.

    Tanulói adatlap

→ A kitöltött Tanulói adatlapot a Felvételi Központba kell beküldeni (9001 Győr, Pf. 694)!

esetleg: Módosított tanulói adatlap (lásd lent) 

 

A felvételi döntés és a felvételhez szükséges tennivalók

A felvételi döntés alapja a három vizsga azonos arányban figyelembe vett eredménye.

A felvétel további adminisztratív feltétele, hogy a szülők, amennyiben nem iskolánkat jelölték meg első helyen, ezt az ún. Módosított tanulói adatlapon tegyék meg és a kitöltött Módosított tanulói adatlapot 2018. április 10-ig juttassák el a Felvételi Központ címére (9001 Győr, Pf. 694).

Az előkészítő tanfolyam látogatása a második félévben minden felvett tanuló számára kötelező; ez heti két alkalommal három-három órás elfoglaltságot jelent.

A felvételt nyert tanulók a beiratkozási díj befizetésével látogathatják az előkészítő tanfolyam foglalkozásait.

 

Időpontok

2017. szept. 19.

Az előkészítő tanfolyam tankönyveinek megvásárlása iskolánkban.

Az előkészítő tanfolyam első félévének első órája.

 

2017. dec. 8-ig

A központi (magyar nyelv és irodalom, matematika) vizsgára való jelentkezési lapok beérkezési határideje

2018. jan. 20. 10:00

Magyar nyelv és irodalom, továbbá matematika írásbeli vizsga.

2018. jan. 25. 14:00

A magyar és matematika írásbeli vizsgák pótló időpontja.

2018. jan. 30. 8:00 – 16:00

A szülők betekinthetnek a kijavított írásbeli dolgozatokba.

2018. febr. 6.

A szülők átvehetik az írásbeli vizsga értékelő lapját.

2018. febr.19.

A KIFIR-es jelentkezési lap és a német vizsgára való jelentkezési lap beérkezésének határideje iskolánkba. A jelentkezők a Felvételi Központnak megküldik a Tanulói adatlapot

2018. febr. 20. 14:00

Német írásbeli vizsga.

2018. febr.  27 14:00

A német írásbeli vizsga pótló időpontja.

2018. febr. 28.

Az előkészítő tanfolyam első félévének utolsó órája.

2018. márc. 14. 

A feltételes felvételi döntés nyilvánosságra hozása.

2018. márc. 20.

A nyelvi előkészítő tanfolyam második félévének kezdete a felvételt nyert tanulók számára.

2018. márc. 27.

A beiratkozási díj beérkezése iskolánkba.

2018. ápr. 27.

A végleges felvételi döntésről iskolánk értesíti a szülőt és az általános iskolát.

2018. június 13.

Az előkészítő tanfolyam utolsó órája