DAS
Deutsche Schule Budapest
1121 Budapest, Cinege út 8/C.
Tel.: +36-1-39191-00
Fax: +36-1-39191-10
sekretariat@deutscheschule.hu
 
A Budapesti Német Iskola
Thomas Mann Gimnáziuma

A Cinege utcai általános iskolát és gimnáziumot évekig csak mint a Budapesti Német Iskolát ismerték. Azonban a magyarországi oktatási rendelkezések időközben arra kötelezi a gimnáziumokat, hogy az intézménynek saját nevet is adjanak. Ez az iskolai közösségnek alkalmat adott arra, hogy egy olyan névadót keressen, aki németek és magyarok számára egyaránt ismert és így nevével hozzájárulhat a gimnázium identitásának megteremtéséhez. Jó okkal esett a választás a német íróra, Thomas Mannra.

A nemzeti szocializmus idején az 1929-ben irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett Thomas Mann elhagyta német hazáját. Ebben az időben többször járt Magyarországon is, és publikált az itteni német nyelvű újságban, a Pester Lloydban.

A Budapesti Német Iskola gimnáziumában egy német és egy magyar oktatási ág is van: Az 5-8. évfolyamokon a német illetve német anyanyelvű tanulók az „A” osztályokban tanulnak, a magyar tanulók pedig az „S” osztályokban. Az „S” a „Seiteneinstieg” szót jelöli (magyarul: oldalról történő bekapcsolódás). A magyar gyerekek ezekben az években intenzíven tanulják a német nyelvet, hogy követni tudják a német nyelvű szaktantárgyak óráit. Néhány tárgyban már ezeken az évfolyamokon is kialakítunk vegyes tanulócsoportokat (részintegráció). A 9. évfolyamtól a német és magyar fiatalok vegyes osztályokban tanulnak, és közösen készülnek a német vagy a német és a magyar érettségire (teljes integráció).

A német ág tanulói már korán elkezdenek különböző szinten magyar nyelvet tanulni. Ha tehát egy család a német "A" ágból úgy dönt, hogy hosszú távú tervei vannak Magyarországon, akkor lehetőség van arra, hogy amennyiben szervezési szempontból ennek nincs akadálya, a 8. évfolyam után a tanuló a magyar ágra váltson, és a német és a magyar érettségit is egyaránt letegye. A váltáshoz magyar nyelv és irodalomból alkalmassági vizsgát kell tenni.

A Budapesti Német Iskola minden diákja a 12. évfolyam végén részt vesz a német érettségi vizsgákon, melynek sikeres lezárásával lehetőséget kapnak a németországi egyetemeken való továbbtanulásra. A magyar ágon tanuló diákoknak megvan a lehetőségük a magyar érettségi letételére is, mellyel jogosulttá válnak magyar egyetemeken történő továbbtanulásra. A német ági diákjaink számára lehetőséget biztosítunk a 9. osztály végén az un. Hauptschulprüfungen, valamint a 10. osztály végén a Realschulprüfungen abszolválására.