DAS
Deutsche Schule Budapest
1121 Budapest, Cinege út 8/C.
Tel.: +36-1-39191-00
Fax: +36-1-39191-10
sekretariat@deutscheschule.hu
 
Céljaink

1. Találkozás

A budapesti Német Iskola ú.n. Begegnungschule, német és magyar diákok, szülők, tanárok találkozásának a színtere. A Begegnung szóhoz küldetés társul: tanulóinkat arra neveljük, hogy megértsék és elfogadják a két kultúrát, és más kultúrák felé is nyitottan közelítsenek. Mind az órákon, mind a tanórán kívüli tevékenységek során ezt a célt tartjuk szem előtt. Egyúttal hangsúlyt fektetünk arra, hogy diákjaink nemzeti és kulturális identitásukat is megtapasztalják, mint személyiségük szerves részét.

2. Oktatás

A budapesti Német Iskola általános képzést nyújt, ahol a tanulók matematikai-természettudományos, zenei-művészeti, és kiemelt hangsúllyal nyelvi képzésben részesülnek. A tanítás a német és magyar tantervek figyelembevételével, főként német nyelven folyik, és a magyar ágra járó tanulók számára mind a magyar, mind a német érettségi vizsga megszerzését lehetővé teszi. A német ágon ezen kívül a német Hauptschulabschluss ill. a Realschulabschluss is megszerezhető.

3. Nevelési céljaink

 A Budapesti Német Iskolában arra törekszünk, hogy tanulóink elsajátítsák azokat a szociális kompetenciákat és értékrendet, amely képessé teszi őket az önálló és mások érdekeit tiszteletben tartó cselekvésre. A szülőkkel együttműködve kívánunk toleráns, nyílt embereket nevelni, akik megtalálják a helyüket az egyesülés útjára lépett Európában, és egy olyan világban, amelyben egyre szorosabb kapcsolatban vagyunk egymással.

4. Együttműködés

A Budapesti Német Iskola nevelő-oktató feladatán túlmenően feladatának tartja, hogy a német-magyar kulturális cserekapcsolatokért is felelős fórumként működjön. Ennek az igénynek úgy kívánunk megfelelni, hogy németek és magyarok az iskola valamennyi grémiumában együttműködnek, és állandó kapcsolatot tartunk fenn más intézményekkel és partnerekkel is.

5. Professzionalizmus

A minőségi oktatást a Budapesti Német Iskola tanárai kötelességüknek tekintik. Figyelemmel kísérik a német és magyar oktatásügyi és pedagógiai fejleményeket, és megszerzett ismereteiket folyamatosan kamatoztatják az iskola javára.

6. Döntési folyamatok

A Budapesti Német Iskola döntéseit minden szinten az átláthatóság, demokratizmus és nyomon követhetőség elve alapján hozza és felelősségteljesen váltja valóra

7. Esélyek

Globalizálódó világunkban a Budapesti Német Iskola diákjai az itt elsajátított széleskörű nyelvi és interkulturális kompetenciáknak köszönhetően komoly esélyekkel indulnak útra.