DAS
Deutsche Schule Budapest
1121 Budapest, Cinege út 8/C.
Tel.: +36-1-39191-00
Fax: +36-1-39191-10
sekretariat@deutscheschule.hu
 
Az Általános Iskola Fejlesztési koncepciója

A fejlesztési terv célja, hogy megelőzze az iskolai teljesítésben jelentkező részleges zavarokat, valamint a tanulási nehézségeket, illetve szükség esetén elérhetővé teszi a megfelelő intézkedéseket, mellyel a tanulók tanulási folyamatban való támogatására és fejlesztésére nyílik lehetőség.

Az iskola vezetőségének, valamint fenntartójának döntése szerint, az általános iskolai osztályokban a kötelező óraszám mellett további extra órákat szánnak arra, hogy e célok elérése megvalósulhasson. Az általános iskolai team kidolgozott egy előrehaladási tervet, hogy leginkább az olvasási és helyesírási gyengeségek, diszkalkulia és a tanulás tanulása területén konkrét lépéseket tehessen.

A fentiek alapján a tanulói fejlesztés területén az alábbi prioritások kerültek kidolgozásra:

-        Magas tanulói létszámú osztályokban Teamteaching

-        Fejlesztő órák matematikából és a német ágon németből

-        Az általános iskolai magyar ágon csoportbontás német mint idegen nyelv tantárgyban

-        Az iskolapszichológus általános iskolában töltött óraszámának növelése

-        Fejlesztési koncepciók kidolgozása olvasás és helyesírás, diszkalkulia és tanulás tanulása területén

 

A 2013-2014-es tanévben az általános iskolában „Teamteaching” alkalmazása 19 tanórában valósul meg.

Az 1d, 2, 3 és 4 osztályokban a rendes matematika és német órák mellett fejlesztő órákon is részt vehetnek a diákok.

Az 1m osztály német mint idegen nyelv órái 10 fős tanulócsoportokban valósulnak meg.

 

Az iskolapszichológus tevékenysége az alábbi területekre koncentrál:

- Az órákon jelentkező részleges teljesítményzavarok korai felismerése

- Szociális kompetenciák, valamint az érzelmi zavarok vizsgálata

- Intelligencia teszt WISC-IV

- Szociális kompetenciák és önbizalom tréning

 

Az olvasási és helyesírási gyengeségek, diszkalkulia és a tanulás tanulása területeken az alábbi koncepciók lettek kidolgozva:

 

Olvasási és helyesírási gyengeségek (fordítás alatt)

Diszkalkulia (fordítás alatt)

Tanulás tanulása (fordítás alatt)