DAS
Deutsche Schule Budapest
1121 Budapest, Cinege út 8/C.
Tel.: +36-1-39191-00
Fax: +36-1-39191-10
sekretariat@deutscheschule.hu
 
A Budapesti Német Iskola alsó tagozata

A 2013-2014-es tanév óta a Budapesti Német Iskola alsó tagozatán kettő első osztály is van – az egyik osztályban német, a másik osztályban magyar anyanyelvű gyermekek tanulnak. Ezzel lehetőséget kínálunk német anyanyelvű, illetve kétnyelvű gyerekeknek, hogy tanulmányaikat a Német Iskolában elkezdjék és egy esetleges Németországba való visszatérés esetén felkészültek legyenek. Másrészt a magyar gyerekek egyedülálló lehetőséget kapnak arra, hogy már gyermekkorban megismerkedjenek egy másik kultúrával és megtanuljanak egy másik nyelvet. Ehhez iskolánk a Budapesti Német Iskola nyolcéves gimnáziumában tanuló német és magyar gyerekek integrációjának területén szerzett több évtizedes tapasztalataira támaszkodhat. Tanulóink a sport, zene és művészeti órákon már 1. osztálytól vegyes csoportokban tanulnak.

Alsó tagozatunkon a tanítási módszerek és tartalmak a német tanrendhez és színvonalhoz igazodnak. Szeretnénk nyitott és toleráns embereket nevelni, valamint támogatni az önálló tanulást és gondolkodást .

Az oktatás mellett az alsós diákok számára számtalan szakkört és költségtérítésesen napközit kínálunk. A napköziben szabadidős programokat, valamint a házi feladathoz segítséget biztosítunk, illetve célzottan egyéni foglalkoztatásokat kínálunk tanulóinknak. A szakkörökön részt vehetnek azok a diákok is, akik a napközis ellátást nem veszik igénybe.

Gyermekük első osztályba történő felvételét a következő tanévre 2018. január 05-ig kérelmezhetik. Kérjük, hogy a jelentkezési lapot iskolánk Titkárságán legyenek szívesek leadni. A felvétel előfeltétele az iskolaérettség igazolása. A felvételi előrelátható időpontja a magyar ágon 2018. január 15-17., a német ágon 2018. február 05-07. Kérjük azon családokat, akik a folyó tanévben Németországban élnek, hogy a felvételi kérelemhez az ott kiállított iskolaérettségi igazolást is legyenek kedvesek csatolni!  Az általános iskolai felvételi kérelem elbírálása a Budapesti Német Iskola igazgatójának hatáskörébe tartozik.

 

Magyar oktatási ág az alsó tagozaton - Tájékoztató a felvétli eljárásról / beiskolázásról

Felvételi kérelem

Tájékoztató - Informationsabend 4d4m; 5d5m (német nyelvű anyag)